EPB verslaggeving

Energieprestatieregelgeving : berekeningen + verslaggeving

Wanneer voor uw gebouw eisen gelden met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat volgens nieuwe wetgeving EPB sinds 1 januari 2006 (meestal van toepassing indien U in uw gebouw energie zal verbruiken) dienen er tal van berekeningen gemaakt om aan het vastgestelde E-peil en S-peil te voldoen, en dient hierover later een verslaggever aangesteld welke al deze bevindingen, ook na de nodige werfcontroles eromtrent, aan de overheid overmaakt.  Wij kunnen U deze berekeningen en verslaggeving ook aanbieden als bijkomende optie aangezien wijzelf ook de cursus EPB gevolgd hebben en het noodzakelijke getuigschrift hebben, maar dit is geen noodzaak om het bij een eventuele architectuuropdracht bij te nemen.  Het kan gerust ook later door een ander erkend persoon, indien voor uw werk noodzakelijk, uitgevoerd worden.

Wij bieden enkel de EPB berekeningen + verslaggeving aan als bijkomende optie voor eigen architectuurprojecten !

Dus niet voor projecten welke wijzelf niet hebben ontworpen.


Om op de hoogte te blijven van de vernieuwde rekenmethodes, de recentste wetgeving, nieuwe technieken (o.a. ventilatie, koeling, verwarming, hernieuwbare energie), ... wonen wij als EPB-verslaggever regelmatig informatiesessies bij.  Wij werken dan ook steeds met de nieuwste rekenmethodes en software welke vooropgesteld worden door VEA (Vlaams EnergieAgentschap).

Permanente vorming als EPB-verslaggever

Alle EPB-verslaggevers die hun erkenning willen behouden, moeten vanaf 1 januari 2015 jaarlijks permanente vorming volgen. Op 11 mei 2015 hechtte minister van Energie haar definitieve goedkeuring aan de wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2014. Dat besluit legt de vorm, de inhoud, de duur en nadere bepalingen vast van de verplichte permanente vorming van verslaggevers. Wij volgen jaarlijks deze permanente vorming en zijn erkend als EPB-verslaggever.


Energieberekeningen

Werfbezoeken

EPB-aangifte

Voorstudie ventilatieplan

Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden, zowel nieuwbouw als energetisch ingrijpende renovaties (niet van toepassing bij kleine verbouwingen). De ventilatieverslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd. Deze resultaten dienen dan bezorgd aan de EPB-verslaggever.

Als EPB-verslaggever maken wij steeds een voorstudie ventilatieplan welke door de ventilatieverslaggever gebruikt kan worden voor het opmaken van het ventilatievoorontwerp.


EPB - eisen

  • Vergunningsaanvraag NIEUWBOUW (of gelijkwaardig) WONING vanaf 01 - 01 - 2021 :
                                  Minimum eisen (= BEN - woning)
E-peil :                      Max. E 30 

S-peil :                                Max. S 31          

Thermische isolatie :        Maximale U-waarden              

Risico op oververhitting : Max. 6.500 Kh   

Ventilatie eisen :               Minimale ventilatievoorzieningen     

Hernieuwbare energie :    Min. 15 kwh / m².jaar *     

 

  • Vergunningsaanvraag INGRIJPENDE ENERGETISCHE RENOVATIE WONING vanaf 01 - 01 - 2020 :
                                  Minimum eisen

E-peil :                                Max. E 70

Thermische isolatie :        Maximale U-waarden

Ventilatie eisen :               Minimale ventilatievoorzieningen

Hernieuwbare energie :    Min. 15 kwh / m².jaar *  

 

  • Vergunningsaanvraag RENOVATIE WONING vanaf 01 - 01 - 2020 :
                                   Minimum eisen

Thermische isolatie :        Maximale U-waarden

Ventilatie eisen :               Minimale ventilatievoorzieningen (voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten)

Installaties :                      Minimale eisen (voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties)

 

* Minimumaandeel hernieuwbare energie door bijvoorbeeld :
- Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ° ligt.
- Een PV-installatie die minstens 15 kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning per jaar produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ° ligt.
- Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
- Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85 %, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
- Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, die voor minstens 45 % uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
- Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens € 20 / m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).
 

 
Bronnen : VEA (Vlaams Energie Agentschap), www.energiesparen.be, www.passiefhuisplatform.be↑ naar boven ↑
Deze website gebruikt geen cookies. koenmichielsen.be - webdesign Essen