EPB verslaggeving

Energieprestatieregelgeving : berekeningen + verslaggeving

Wanneer voor uw gebouw eisen gelden met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat volgens nieuwe wetgeving EPB sinds 1 januari 2006 (meestal van toepassing indien U in uw gebouw energie zal verbruiken) dienen er tal van berekeningen gemaakt om aan het vastgestelde E-peil te voldoen, en dient hierover later een verslaggever aangesteld welke al deze bevindingen, ook na de nodige werfcontroles eromtrent, aan de overheid overmaakt.  Wij kunnen U deze berekeningen + verslaggeving ook aanbieden als bijkomende optie aangezien wijzelf ook de cursus EPB gevolgd hebben en het noodzakelijke getuigschrift hebben, maar dit is geen noodzaak om het bij een eventuele architectuuropdracht bij te nemen.  Het kan gerust ook later door een ander erkend persoon, indien voor uw werk noodzakelijk, uitgevoerd worden.

Wij bieden enkel de EPB berekeningen + verslaggeving aan als bijkomende optie voor eigen architectuurprojecten !

Dus niet voor projecten welke wijzelf niet hebben ontworpen.


Om op de hoogte te blijven van de vernieuwde rekenmethodes, de recentste wetgeving, nieuwe technieken (o.a. ventilatie, koeling, verwarming, hernieuwbare energie), ... wonen wij als EPB-verslaggever regelmatig informatiesessies bij.  Wij werken dan ook steeds met de nieuwste rekenmethodes en software welke vooropgesteld worden door VEA (Vlaams EnergieAgentschap).
EPB - EISEN :


Vergunningsaanvraag nieuwbouw WONING vanaf 01 - 01 - 2016 :

                                   Minimum eisen                       Lage energiewoning            BEN - woning                          Passiefwoning

                                                                                                                                                                                (Bijna Energie Neutraal)

E-peil :                                   Max. E 50                                              Max. E 50                                             Max. E 30                                                Tussen E 0 en E 50

                                                (of max. E 45**)                                   (of max. E 45**)


K-peil :                                   Max. K 40                                              Max. K 40                                               Max. K 40                                              Tussen K 10 en K 20

Netto energiebehoefte :    Max. 70 kWh/m²                                   Max. 30 kWh/m²                                    Max. 70 kWh/m²                                   Max. 15 kWh/m²

Risico op oververhitting : Max. 6.500 Kh                                      Max. 6.500 Kh                                       Max. 6.500 Kh                                     Max.6.500 Kh

Ventilatie eisen :                 Min. ventilatievoorzieningen             Min. ventilatievoorzieningen             Min. ventilatievoorzieningen             Min. ventilatievoorzieningen

Hernieuwbare energie :    Minimumaandeel*                               Minimumaandeel*                              Minimumaandeel*                               Minimumaandeel*

Luchtdichtheid :                  -                                                                 -                                                              -                                                             Max. 0,6 h* Minimumaandeel hernieuwbare energie :
- Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ° ligt.
- Een PV-installatie die minstens 7 kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ° ligt.
- Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
- Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85 %, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
- Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of -koeling, die voor minstens 45 % uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
- Een participatie in een hernieuwbaar energieproject binnen uw provincie (minstens € 20 / m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

** Maximaal E 45 :
E-peil eis 10 % strenger, wanneer niet voldaan wordt aan het minimumaandeel* hernieuwbare energie.Bron : VEA (Vlaams Energie Agentschap), www.energiesparen.be, www.passiefhuisplatform.be↑ naar boven ↑
koenmichielsen.be - webdesign Essen