Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie : ontwerp + verwezenlijking

Wanneer U met meer dan één aannemer uw werk zal realiseren (tegelijkertijd of achtereenvolgens maakt geen verschil) bent U volgens desbetreffende wetgeving verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen.  Denk eraan : ook een onderaannemer wordt beschouwd als een aannemer.  Wij kunnen U deze veiligheidscoördinatie ook aanbieden als bijkomende optie aangezien wijzelf ook het diploma hebben, maar dit is zeker geen noodzaak om het bij een eventuele architectuuropdracht bij te nemen.  Het kan gerust ook later door een ander erkend persoon, indien voor uw werk noodzakelijk, uitgevoerd worden.

 Veiligheidscoördinatie in ontwerp en uitvoering :

  • Opmaken en bijhouden documenten coördinatie.
  • Opmaak veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), inclusief risicoanalyse, verzamelen gegevens, ...
  • Coördinatiedagboek (CD).
  • Post-interventiedossier (PID) : structuur + zover mogelijk aangevuld met de door ons verkregen info.

Inclusief afsluiten en overmaken van de documenten.

  • Werfbezoeken.

Dit alles volgens het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dd. 25 januari 2001.

Er wordt voorzien dat op het einde van de werken één algemeen postinterventiedossier wordt overhandigd voor het totale project, welke dus bestemd is voor de bouwheer.  Wanneer er een PID voor elke woongelegenheid of onderdeel apart dient opgemaakt, dient dit op voorhand afgesproken.

Wij bieden enkel de veiligheidscoördinatie aan als bijkomende optie voor eigen architectuurprojecten !

Dus niet voor projecten welke wijzelf niet hebben ontworpen.


Veiligheidsdossier ontwerp / verwezenlijking

Werfbezoeken

Structuur postinterventiedossier


Diplomas veiligheidscoördinatieVerzekering↑ naar boven ↑
Deze website gebruikt geen cookies. koenmichielsen.be - webdesign Essen