Home > Wedstrijden > Laureaat Architectuurwedstrijd Kammenstraat, Essen

Laureaat Architectuurwedstrijd Kammenstraat, Essen, april 1992

Ingericht door gemeentebestuur Essen en VLABO; Bouwen van 4 sociale woningen.  Uitgevoerd.


↑ naar boven ↑
Deze website gebruikt geen cookies. koenmichielsen.be - webdesign Essen